Zdravotnická záchranná služba (všech 14 krajů)

Přidělené prostředky: 49 158 499 Kč.

Pořízená technika:

 • speciální vozidla ZZS,
 • vozidla vedoucího lékařské oblasti,
 • vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému,
 • sanitní vozidla ZZS,
 • vozidlo pro přepravu osob a materiálu,
 • přístroje pro umělou plicní ventilaci,
 • přístroje pro nepřímou srdeční masáž,
 • defibrilátory/monitory životních funkcí,
 • vozidlové radiostanice,
 • tablety posádky,
 • ruční radiostanice,
 • transportní a imobilizační technika,
 • transportní vozidla nosítka,
 • transportní plicní ventilátory,
 • systém snímání a přenosu polohy
 • GPS a navigační přístroj,
 • vozidlová kamera,
 • vestavby do stávajících vozidel v setkávacím systému.

 

 

 • speciální vozidla ZZS,
 • vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému,
 • sanitní vozidla v setkávacím systému,
 • vozidlové radiostanice 3G,
 • přístroje pro nepřímou srdeční masáž,
 • zádržné systémy do vozidel pro novorozence,
 • zádržné systémy s vakuovou matrací,
 • sanitní vozidla ZZS,
 • monitory životních funkcí,
 • přístroje pro umělou plicní ventilaci,
 • tablety posádky,
 • tiskárny,
 • GPS a navigační přístroje,
 • kamery pro sanitní vozidla,
 • transportní ventilátory,
 • oxymetry,
 • systémy přenosu dat – software pro defibrilátory,
 • přístroje pro dezinfekci,
 • systém snímání a přenosu polohy,
 • těžké sady pro ruční radiostanice,
 • ruční radiostanice,
 • vzdělávání nebo odborná příprava v prevenci vzniku dopravních nehod.