CAST Manuál

Přeloženo z anglického originálu „CAST Manual for Designing, Implementing, and Evaluating Road Safety Communication Campaigns“, Patricia Delhomme, Werner De Dobbeleer,Sonja Forward, Anabela Simões a kol., který byl kofinancován Evropskou komisí, DG pro energetika a dopravu.

Osvědčené postupy pro online kampaně

Přeloženo z anglického originálu „Good practices for online campaigns“ Daphné Vander Elst, Vias Institute, Belgie