Co je fond zábrany škod?

Fond zábrany škod sdružuje finanční příspěvky od pojišťoven za účelem financování vybavení Integrovaného záchranného systému ČR, jakož i dalších projektů k zábraně škod vznikajících provozem vozidel na území České republiky.

Fond zábrany škod představuje jeden z hlavních pilířů financování složek Integrovaného záchranného systému:

  • Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
  • Policie ČR
  • Záchranné zdravotnické služby krajů ČR

 Z fondu zábrany škod jsou financovány také projekty, jež mají za cíl zvýšení bezpečnosti na silnicích, prevenci a osvětu účastníků silničního provozu podle Programových priorit schválených vládou a Programem Komise fondu zábrany škod na příslušný kalendářní rok. Projekty jsou hodnoceny podle kritérií.

Fond zábrany škod byl zřízen zákonem č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů (dále viz legislativa).

Kdo spravuje fond zábrany škod?

Fond zábrany škod spravuje od 1. 1. 2014 ČKP jakožto profesní organizace pojistitelů, kteří jsou oprávněni na území ČR provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Orgánem určeným pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků z fondu zábrany škod ČKP je Komise.

 

Kde vznikají zdroje fondu zábrany škod?

Pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, odvádějí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do fondu zábrany škod.

Použití prostředků fondu zábrany škod

Finanční prostředky fondu zábrany škod se použijí pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel, a to pouze na úhradu nákladů spojených s:

  • pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek Integrovaného záchranného systému a ostatních složek Integrovaného záchranného systému poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel;
  • úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům;
  • realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou;
  • realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu podle programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel schválených Komisí.