Jedu s dobou

Realizátor: Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR
Doba realizace: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2022
Přidělené prostředky: 6 187 380 Kč
Webové stránky: https://www.jedusdobou.cz/

Popis projektu:

Jedná se již o třetí ročník navazujícího projektu.
Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65 a více let a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Pro řidiče nad 65 let je opět připraven program, ve kterém si vyzkouší jízdu se svým vozidlem v centru bezpečné jízdy a instruktoři jsou připraveni se jim maximálně odborně věnovat. Kurzy probíhají v osmi centrech bezpečné jízdy po celé České republice.

Uvedené výstupy i kladné ohlasy ukazují, že daný koncept dostupných kurzů je vhodnou formou a tento projekt byl znovu podpořen i v roce 2021.

Markéty dopravní výchova – Preventivní působení na všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích výchovnými a vzdělávacími aktivitami

Realizátor: Bezpečně na silnicích o.p.s.
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Přidělené prostředky: 7 338 400 Kč
Webové stránky: https://www.dopravnivychova.cz/

Popis projektu:            
Projekt ověřený praxí, jehož hlavním cílem je výchova a vzdělání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu s důrazem na budování hodnotového systému. Zaměřuje se na různé typy účastníků silničního provozu (děti, mladí, dospělí, senioři, chodci, cyklisté, cestující). Popularizuje témata prostřednictvím nově vytvořených pomůcek a didaktických materiálů.

Projekt je realizován prostřednictvím výukových dnů přímo ve školách, pracovními listy v ZŠ, semináři pro pedagogy, spolupráce v rámci daného projektu i s Policií ČR. Zaměřuje se zjm. na zvýšení úrovně vědomostí, dovedností a zkušeností žáků MŠ a ZŠ.

Tento projekt se stále těší velké oblibě u dětí, rodin i pedagogů a bylo podpořeno i nadále jeho pokračování v rámci zaslaných žádostí pro rok 2021, které bude rozšířeno o aktivity a nový program se zaměřením na střední školy.

DoprApka

Realizátor: Ecgopix, s. r. o.
Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 8. 2021
Přidělené prostředky: 4 118 996 Kč
Webové stránky: https://doprapka.cz 

Popis projektu:            
Výuková aplikace DoprApka vychází z osvědčené zásady "škola hrou". Je koncipována jako hra s příběhem, kdy hráč prostřednictvím plnění jednotlivých misí pomáhá dědečkovi opravit jeho polorozpadlou motorku a kromě kvízů, pexesa a křižovatek čekají na hráče také edukační videa, zaměřená na problematiku bezpečnosti silničního provozu. Cílem aplikace je hravou formou zvýšit ochranu a bezpečnost dětí a žáků v silničním provozu na pozemních komunikacích v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Aplikace má v současnosti přes 22000 stažení a přibližně 6000 aktivních uživatelů.

Nehodou to začíná

Realizátor: DEKRA CZ a.s.
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Přidělené prostředky: 4 476 900 Kč
Webové stránky: https://www.nehodoutozacina.cz/

Popis projektu:            
Nehodou to začíná je preventivní projekt, který prostřednictvím týmu odborníků realizuje interaktivní vzdělávací přednášky po celé České republice pro začínající a budoucí řidiče motorových vozidel. Má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu a seznamovat je s důsledky vážných dopravních nehod formou znaleckých analýz, riziky s užíváním návykových látek ve vztahu k dopravě a poskytování účinné první pomoci po autonehodě. Realizace projektů byla poznamenaná pandemií COVID-19 a přednášky byly upraveny také do online verze, kde účastníci mohou do edukativních přednášek v jejich průběhu různě reagovat.

Účast všech škol i ostatních zájemců je ZDARMA.

Délka trvání jednoho představení je 90 minut.

Pěšky do školy - prevence a osvěta za účelem zvýšení bezpečnosti dětí na cestách do školy

Realizátor: Pěšky městem, z. s.
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 559 750 Kč
Webové stránky: https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/ 

Popis projektu:           

Pěšky do školy – rozejdi se s nudou!
Cesta do školy je příležitost hýbat se, popovídat si, někoho potkat nebo něco zažít. Chůze vás probere a nastartuje, je to balzám pro tělo i duši. Cílem projektu je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Čím méně aut přijede až před školu, tím bezpečněji a příjemněji tam bude i pro Vaše děti.

Rychlost – virtuální realita pro mobilní telefony

Realizátor: SIMOPT, s.r.o.
Doba realizace: 1. 4. 2021 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 980 000 Kč
Webové stránky: https://www.bezpecnecesty.cz

Popis projektu:            
Cílem projektu je zlepšení informovanosti o nebezpečí nepřiměřené rychlosti a agresivní jízdě. Zpomalením je možné zabránit nehodě, nebo dokonce zachránit život.
Řada řidičů si nedovede představit, co nepřiměřená rychlost může způsobit. Aplikace pro mobilní telefony vytvořená ve 3D prostředí (s možností spuštění ve virtuální realitě s 3D brýlemi) umožní vyzkoušet, jakou má rychlost vliv na schopnost vnímat okolí, ovladatelnost a chování vozu.

 

Nebouram.cz - Program prevence v oblasti škod z provozu vozidel

Realizátor: CTECH s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 3 424 980 Kč

Popis projektu:            
Nebouram.cz je celorepubliková soutěž pro všechny řidiče. Své soutěžící vede k rozšíření znalostí v oblasti silničního provozu a učí je zábavnou formou. Nabízí animace krizových situací z pohledu řidiče, zábavné testy a doplňkové mobilní hry. Ukažte i vy, jak se vyznáte v oblasti silničního provozu a získejte za své znalosti zajímavé ceny.

START DRIVING

Realizátor: Asociace autoškol České republiky, z.s.
Doba realizace: 4.1. 2020 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 14 630 300 Kč
Webové stránky: https://www.startdriving.cz/

Popis projektu:            
Projekt je zaměřen na zdokonalovací výcvik začínajících řidičů automobilů. Projekt je inspirován rakouským systémem vzdělávání řidičů s možným zapojením rodičů mladých začínajících řidičů. V roce 2021 byl projekt rovněž rozšířen o vzdělávací aktivity určené učitelům autoškol.

Na kurzu Start Driving se můžete naučit, jak být správným mentorem pro svého začínajícího řidiče nebo řidičku ve věku 18-24 let. Kurzy pro rodiče i jejich děti byly zdarma a proběhly na 8 polygonech po celé České republice. Hlavní části kurzu byly zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu včetně nácviku zásad defenzivní jízdy, zvládání rizikových situací na polygonu i dopravně psychologický seminář.

Národní portál pro interaktivní vizualizaci a vyhodnocování dat o dopravních nehodách

Realizátor: DataFriends s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 6 291 500 Kč
Webové stránky: https://portalnehod.cz/

Popis projektu:            
Cílem projektu je kombinací moderní geoanalytiky, pokročilé shlukové analýzy a mapových podkladů snížit nehodovost a přinést ucelené statistiky o nehodách v Česku. Projekt přináší aktuální přehled lokalit s nejčastějším výskytem nehod v Česku.
Portál upozorňuje na riziková místa na komunikacích a nabízí jejich jednoduchý a jasný přehled s cílem zabránit dalším nehodám v těchto lokalitách.

Články publikované na portále přinášejí občanům i motoristům zajímavé souhrny a informace v širším kontextu.

Whiplash syndrom - efektivní prevence vzniku, diagnostika i terapie

Realizátor: Platforma VIZE 0, z.ú.

Doba realizace: 2. 1. 2020 - 31. 3. 2022
Přidělené prostředky: 1 896 000 Kč
Webové stránky: https://neriskujkrk.cz/

Popis projektu:            
Projekt je zaměřen na vypracování metodiky provádění diagnostiky přítomnosti opěrkového syndromu u účastníků dopravních nehod. V rámci projektu je zakoupen jeden diagnosticko-terapeutický přístroj TETRAX, jenž může současně sloužit i pro terapii osob s pozitivním nálezem.

Hlavním záměrem projektu je včasné odhalování poškození měkkého kompartmentu oblasti krční páteře, které uniká běžným diagnostickým metodám, a zamezení vývoje pozdních a nejčastěji nevratných následků zásadně omezujících kvalitu života postižených. Projekt upozorní, že je třeba věnovat se i těm účastníkům dopravních nehod, kteří zdánlivě nemají žádné obtíže. Vytvoření metodiky pro diagnostiku a terapii pro lékaře. Informování široké veřejnosti, ale i žáků autoškol i účastníků kurzů školicích středisek pro profesionální řidiče o možné prevenci.

Ty to zvládneš - setkání s realitou

Realizátor: Asociace Záchranný kruh, z.s.          
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 17 839 216 Kč
Webové stránky: https://realita.tytozvladnes.cz/

Popis projektu:            
Projekt navazující na velmi úspěšný projekt z roku 2019 reflektující v mnoho ohledech získané poznatky. Úderná a inovativní instruktážně analytická videa vycházejících z reálných záběrů složek integrovaného záchranného systému ze skutečných zásahů. Hlavním záměrem projektu je pokračování realizace převratné osvětově výukové kampaně, respektive klipů, které vyobrazují skutečné dopravní nehody a následně díky analytické části a výpovědi záchranářů zasahujících na místě události případně účastníků seznamují diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb a tedy uvědomění si správného chování, tak aby se nehoda již neopakovala. Na projektu spolupracují složky IZS a další odborníci na bezpečnost v dopravě. Vzniklé klipy jsou publikovány na sociálních sítích, v médiích a na webu projektu. Velké užití nacházejí klipy v rámci vzdělávacího procesu na školách, autoškolách a kurzech či seminářích.

Pavilon bezpečnosti v dopravě ve Světě záchranářů

Realizátor: Asociace Záchranný kruh, z.s.
Doba realizace: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2023
Přidělené prostředky: 9 918 416 Kč

Popis projektu:            

V rámci tohoto projektu dojde k vybudování a následnému provozu "Pavilonu bezpečnosti v dopravě“, jediného svého druhu v ČR jako součást evropsky unikátního praktického vzdělávacího centra Svět záchranářů Karlovy Vary. Realizací projektu vznikne ojedinělé zážitkové praktické centrum řešící komplexní vzdělávání v oblastech bezpečnosti v dopravě pro veškeré cílové skupiny za použití interaktivních technologií, metod a zážitkové pedagogiky. Zároveň bude pavilon fungovat jako krajské informační centrum BESIP.

Bezpečně na cestě

Realizátor: Active Radio a.s.
Doba realizace: 1. 2. 2021 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 3 530 640 Kč
Webové stránky: www.bezpecnenaceste.cz/

Popis projektu:            
Projekt Bezpečně na cestě se zaměřuje primárně na preventivní chování všech účastníků silničního provozu. Pomocí dosahu médií a známých tváří, se snaží oslovit všechny skupiny napříč věkovým spektrem. V první polovině roku 2021 projekt komunikoval především důležitost bezpečnosti a bezpečnostních prvků u cyklistů, s pomocí dopravního inspektora a moderátorů Frekvence 1 poukázal na nejčastější chyby a nešvary řidičů automobilů, cílil i skupinu majitelů domácích mazlíčků, kteří s nimi vyráží na cesty a nezapomněli ani na ty nejmenší účastníky silničního provozu, které pomocí zábavných materiálů edukuje o tom, jak se bezpečně chovat na silnicích.

Bezpečný senior v dopravě 2. PROGRAM 1 - celostátní a místní kampaně, projekty, přednášky zaměřené na seniory

Realizátor: ECHOpix s.r.o.          
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 8. 2022
Přidělené prostředky: 14 870 772 Kč
Webové stránky: https://seniorbeznehod.cz/

Popis projektu:            
Projekt je vysoce inovativní a cílí nejen na seniory, ale i na jejich blízké sociální okolí a celou společnost. Cílem projektu je snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Informovat jaká jsou specifika chování seniorů v provozu a doporučit opatření, jež by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. Seznámit s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel, připomenout pravidla silničního provozu, poukázat na vedlejší účinky léků a zdravotních omezení vyplývajících z věku účastníka silničního provozu.

Kromě 200 edukativních přednášek po celé České republice je součástí projektu i mediální kampaň (TV, rádio, tisk, internet). Kampaň není zaměřena pouze na seniora v roli řidiče, ale také chodce, cyklisty a cestujícího prostředky hromadné dopravy.
Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskutečnilo, byly distribuovány vzdělávací balíčky a ty poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů.

Řidič profesionál nebourá, aneb začínáme u sebe. Program 1

Realizátor: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
Doba realizace: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022
Přidělené prostředky: 4 312 160 Kč

Popis projektu:            
Projekt je zaměřen na opatření směřující k odstranění příčin nehod zaviněných řidiči profesionály. Realizuje informační a neformálně edukační aktivity s cílem upozornit profesionální řidiče nákladních vozidel všech kategorií, na jejich rizikové chování včetně nevěnování se silničním provozu a přispět tak k jeho zmírnění či eliminaci.

Hlavním cílem je přispět k tomu, aby si profesionální řidiči prostřednictvím vhodně podaných cílených informací o negativních jevech souvisejících s jejich chováním za volantem dokázali uvědomit možná rizika a pokusili se je vlastním přičiněním snížit nebo přímo eliminovat. Cestou k naplnění tohoto cíle je realizace informační kampaně doprovázená neformálními edukačními aktivitami nad rámec povinných školení. Kampaň bude vedena několika kanály, které byly vyhodnoceny jako nejvhodnější pro zasažení cílové skupiny profesionálních řidičů nákladních vozidel

MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice

Realizátor: Nadace pojišťovny Kooperativa
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 7. 2021
Přidělené prostředky: 1 828 933 Kč
Webové stránky: https://www.mojevizenula.cz/

Popis projektu:            
Projekt Studenti pro bezpečné silnice zlepšuje stav dopravní nehodovosti v České republice prostřednictvím soutěže, která vyvolává zájem mladých lidí o problematiku silniční bezpečnosti. Smyslem soutěže je, aby se mladí lidé zamysleli nad tím, co dělají řidiči špatně, proč řada z nich přeceňuje své řidičské schopnosti a podceňuje možná rizika. Soutěžní projekty vytváří jedna z nejrizikovějších skupin silničního provozu – studenti, tedy mladí začínající řidiči. Ti mají za úkol přijít s návrhem, jak to změnit a přimět sebe a ostatní chovat se na silnicích bezpečněji.

Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému České republiky 2021

Realizátor: Ministerstvo vnitra ČR
Doba realizace: 2. 3. 2020 –  31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 8 500 000 Kč

Popis projektu:            
Úspěšně navazující projekt se zaobírá školením příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.  Projekt je realizován jednotlivými základními a zdokonalovacími kurzy bezpečné jízdy, které nastavují systém periodického, profesionálního a zdokonalovacího výcviku pro řidiče vozidel složek integrovaného záchranného systému České republiky skládajícího se z řidičů PČR a HZS ČR v České republice. Výcvik řidičů probíhá na specializovaných Centrech bezpečné jízdy. Principem kurzů v rámci projektu profesionalizace řidičů IZS je odborný výcvik v řízení a bezpečném ovládání vozidel, především s právem přednosti v jízdě.

Učme se přežít

 

Realizátor: Autoklub České republiky
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 4 568 010 Kč
Webové stránky: https://www.ucmeseprezit.cz/

Popis projektu:            
Učme se přežít je název projektu, který se snaží snížit počet a zejména pak následky dopravních nehod motocyklistů tréninkem v prostředí bezpečných autodromů a polygonů.

Za tímto účelem byl sestaven program, který již má svou historii a výsledky, a který se zaměřuje na to nejdůležitější, co by každý motocyklista měl bezpodmínečně znát a umět. Při řízení motocyklu v provozu platí totiž víc než kdekoliv jinde, že i malá chyba může být krutě trestána a může mít tragické následky. Projekt se zaměřuje na nadstavbovou výuku motocyklistů a na zlepšování výuky v autoškolách prostřednictvím:
a) Kurzu bezpečných jízd pro veřejnost.
b) Seminářů pro učitele autoškol.
c) Hazard perception – videosekvence na test vnímání rizik a tvorba publikací a metodik.

"Dětská dopravní policie II" - Programy komise Fondu zábrany škod na rok 2020, prioritní téma číslo 2

Realizátor: Mgr. Jiří Benátčan
Doba realizace: 4. 2. 2020 - 31. 5. 2021
Přidělené prostředky: 5 971 500 Kč
Webové stránky: https://decko.ceskatelevize.cz/

Popis projektu:            
Projekt „Dětská dopravní policie II“ je již druhou řadou mimořádně úspěšného televizního projektu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti silničního provozu s akcentem na děti. Třináct dílů této druhé série se začalo vysílat v České televizi na kanálu D v lednu 2021 a skončilo v dubnu. Podle očekávání se stalo v současnosti nejsledovanějším cyklem na tomto kanálu. Ihned po odvysílání každého z dílů byl tento umístěn na I-Vysílání ČT, kde je celý cyklus nadále k dispozici každému zájemci. Počet jeho zhlédnutí neustále narůstá. 

Rozšíření retroreflexních prvků do menších obcí

Realizátor: Sdružení místních samospráv České republiky
Doba realizace: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022
Přidělené prostředky: 15 655 500 Kč

Popis projektu:
SMS ČR myslí na ty, kteří jsou na silnicích hůře viditelní, a tím i v ohrožení. Ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů přispívá do menších obcí nabídkou zásobníků s reflexními samolepkami. Zásobník je užitečný všude tam, kde chybí veřejné osvětlení nebo chodníky, a kde tak hrozí větší nebezpečí střetu chodce s motorovým vozidlem. Součástí projektu je i informační kampaň Je čas zazářit. Jejím cílem je motivovat chodce a cyklisty, aby nosili jakékoliv reflexní prvky. Je to drobnost, která ale zachraňuje životy. Na úspěšném projektu SMS ČR spolupracuje s firmou JukejReflex, která je autorem nápadu a následně vytvořeného produktu. 

Projekt byl podpořen i pro rok 2021.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout