Jedu s dobou

Realizátor: Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR
Doba realizace: 2. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 14 849 600 Kč
Webové stránky: https://www.jedusdobou.cz/

Popis projektu:

Jedná se již o třetí ročník navazujícího projektu, který je zaměřen na edukativní aktivity pro seniory, jehož cílem je zejména zvýšení bezpečnosti u řidičů seniorů prostřednictvím teoretické a praktické výuky na polygonu. Řidiči se seznámili s novými informacemi a změnami v oblasti automobilové techniky, legislativy, bezpečnosti provozu apod.  Cílem kurzu bylo také zvýšení povědomí o zvládání krizových situacích na silnicích, případné si uvědomění schopností reagovat v dané situaci s možnými následky těchto situací, odstranění chybných návyků a zároveň i samotné zvýšení řidičských zkušeností a znalostí.

Probíhal i dotazníkový průzkum dokládající zvýšení správnosti odpovědi po absolvování kurzů a i zvýšená návštěvnost webových stránek daného kurzu ukazuje, že tento projekt se i nadále těší velké oblibě u této skupiny řidičů. Byly natočeny edukační spoty s představitelem projektu Pavlem Novým, které jsou dostupné na Youtube a na webu projektu.

Uvedené výstupy i kladné ohlasy ukazují, že daný koncept dostupných kurzů je vhodnou formou a tento projekt byl znovu podpořen i v roce 2021.

Markéty dopravní výchova – Preventivní působení na všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích výchovnými a vzdělávacími aktivitami

Realizátor: Bezpečně na silnicích o.p.s.
Doba realizace: 1. 6. 2020 – 30. 11. 2021
Přidělené prostředky: 4 514 170 Kč
Webové stránky: https://www.dopravnivychova.cz/

Popis projektu:            
Projekt ověřený praxí, jehož hlavním cílem je výchova a vzdělání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu s důrazem na budování hodnotového systému. Zaměřuje se na různé typy účastníků silničního provozu (děti, mladí, dospělí, senioři, chodci, cyklisté, cestující). Popularizuje témata prostřednictvím nově vytvořených pomůcek a didaktických materiálů.

Projekt je realizován prostřednictvím výukových dnů přímo ve školách, pracovními listy v ZŠ, semináři pro pedagogy, spolupráce v rámci daného projektu i s Policií ČR. Zaměřuje se zjm. na zvýšení úrovně vědomostí, dovedností a zkušeností žáků MŠ a ZŠ.

Tento projekt se stále těší velké oblibě u dětí, rodin i pedagogů a bylo podpořeno i nadále jeho pokračování v rámci zaslaných žádostí pro rok 2021, které bude rozšířeno o aktivity a nový program se zaměřením na střední školy.

Linka pomoci řidičům – pokračování edukační kampaně

Realizátor: Česká kancelář pojistitelů
Doba realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2021
Přidělené prostředky: 20 000 000 Kč
Webové stránky: https://www.1224.cz/

Popis projektu:            
Projekt plynule navazoval na edukační kampaň zahájenou v roce 2019. Kampaní se podařilo dále prohloubit a zvýšit znalost správného postupu v případě nehody či poruchy a dále budovat povědomí o lince 1224. Primárně bylo zaměřeno na skupinu řidičů osobních vozidel 18-65 let, vlastníků a provozovatelů motorových vozidel a dále na všechny, kteří mají na tuto vybranou skupinu nějaký vliv (například děti, nebo rodiče). Specificky bylo pak cíleno na skupinu mladých řidičů 18-29 let prostřednictvím online kampaně a digitálního obsahu. Jako taktický nástroj pro šíření znalosti správného bezpečnostního postupu byla vybrána cesta prostřednictvím distribuce Karet řidiče, které hráli od počátku klíčovou roli této kampaně. Hlavním nosným kanálem komunikace byla televize, rádio, online a PR podpora. V rámci kampaně byly pořízeny a prostřednictvím Policie ČR distribuovány reflexní prvky (kšandy a šle) motoristům. Partnery projektu byly Policie ČR a BESIP.

Nehodou to začíná

Realizátor: DEKRA CZ a.s.
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Přidělené prostředky: 4 476 900 Kč
Webové stránky: https://www.nehodoutozacina.cz/

Popis projektu:            
Nehodou to začíná je preventivní projekt, který prostřednictvím týmu odborníků realizuje interaktivní vzdělávací přednášky po celé České republice pro začínající a budoucí řidiče motorových vozidel. Má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu a seznamovat je s důsledky vážných dopravních nehod formou znaleckých analýz, riziky s užíváním návykových látek ve vztahu k dopravě a poskytování účinné první pomoci po autonehodě. Realizace projektů byla poznamenaná pandemií COVID-19 a přednášky byly upraveny také do online verze, kde účastníci mohou do edukativních přednášek v jejich průběhu různě reagovat.

Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ 2020

Realizátor: RSE Project s.r.o.
Doba realizace: 2. 1. 2020 – 28. 2. 2021
Přidělené prostředky: 2 331 424 Kč
Webové stránky: https://dopravnikonference.com/

Popis projektu:           

Jedná se o navazující projekt pro organizaci dílčích krajských konferencí zaměřených na eliminaci nehodových lokalit po celé České republice.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je zprostředkování diskuse předních odborníků v oblasti bezpečné dopravní infrastruktury, dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy zaměřené na bezpečnost účastníka silničního provozu na pozemních komunikacích. Těchto odborných konferencí se zúčastňují odborníci na bezpečnost v dopravě, zhotovitelé i zástupci autoškol.

V roce 2020 se přednášková část zaměřila na téma plynulost a bezpečnost provozu, inteligentní systémy řízení a sledování provozu na pozemních komunikacích. Záštity Dopravní konferencím v roce 2020 udělily mimo hejtmany v krajích např. Ministr dopravy ČR- Karel Havlíček, Ministerstvo dopravy – Samostatné oddělení BESIP, Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Svaz měst a obcí ČR.

Na úspěšnost tohoto projektu poukazuje i fakt, že byl opět podpořen v roce 2021.

VR chodec

Realizátor: SIMOPT, s.r.o.
Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2020
Přidělené prostředky: 878 000 Kč
Webové stránky: https://www.bezpecnecesty.cz

Popis projektu:            
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření aplikace virtuální reality pro chytré mobilní telefony a s její pomocí naučení a osvojení všech důležitých pravidel a rad pro bezpečné chování chodců. Součástí byla propagace předmětu projektu prostřednictvím cílené reklamy na internetu.

Aplikace je určena jak pro jednotlivce, tak pro vzdělávání třetími stranami zdarma. Aplikaci je možné používat několika způsoby a to 3D režim (výuková aplikace pro mobilní telefon bez 3D brýlí), VR režim (virtuální realita pro mobilní telefon a 3D brýle) a 2D režim (nejdůležitější informace a videa o bezpečnosti chodců).

 

Preventivní a informační aktivity - školení první pomoci a AED

Realizátor: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 43 338 Kč

Popis projektu:            
Cílem projektu je realizace školení první pomoci a použití automatického externího defibrilátoru (AED) pro příslušníky Policie ČR, HZS ČR a JSDHO s cílem poskytnutí účinné první pomoci vedoucí k zachování/obnovení základních životních funkcí účastníků silničního provozu a dalších osob. Celkem má být proškoleno 250 osob..

START DRIVING

Realizátor: Asociace autoškol České republiky, z.s.
Doba realizace: 2. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Přidělené prostředky: 4 436 392 Kč
Webové stránky: https://www.startdriving.cz/

Popis projektu:            
Projekt je zaměřen na zdokonalovací výcvik začínajících řidičů s řidičským oprávněním skupiny B do jednoho roku na základě rakouského systému vzdělávání systému řidičů. Jde o doplnění a prohloubení znalostí, odpovědnosti a řidičských dovedností při řízení vozidla formou výuky v centrech bezpečné jízdy a v silničním provozu. Cílová skupina v rámci projektu zároveň absolvuje dopravně psychologický seminář.

Hlavním záměrem projektu je podpořit začínající řidiče v bezpečném řízení teoretickou přípravou a především praxí správných postupů, které budou vhodně kombinované s psychologickými aspekty. Nové kurzy budou vycházet z celosvětově uznávaného projektu GDE-matrix. Ten rozděluje přípravu řidičů do pěti základních etap – zvládnutí techniky ovládání vozidla, řešení a zvládání běžných dopravních situací, cíle a kontext jízdy, životní cíle vč. schopnosti vést smysluplný život a podstaty kulturního a sociálního prostředí, daného řidiče. Kurzy v rámci projektu budou cílit především na třetí až pátou etapu.

Projekt byl díky kladným ohlasům také podpořen v roce 2021.

Národní portál pro interaktivní vizualizaci a vyhodnocování dat o dopravních nehodách

Realizátor: DataFriends s.r.o.
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Přidělené prostředky: 1 816 000 Kč
Webové stránky: https://portalnehod.cz/

Popis projektu:            
Projekt přináší aktuální přehled lokalit s nejčastějším výskytem nehod v Česku. Upozorňuje na riziková místa na komunikacích a nabízí jejich jednoduchý a jasný přehled s cílem zabránit dalším nehodám v těchto lokalitách.

Přehledná aktuální mapa vyobrazuje nejfrekventovanější nehodová místa dle shlukové analýzy všech nehod, které se staly v České republice za posledních 24 měsíců. Ta je možno dále členit na základě významných příčin (předjíždění, rychlost, střet se zvěří, alkohol a drogy) a nejčastějšího výskytu vážných zranění (těžké zranění, smrt). Mapa nabízí filtrování podle krajů a okresů nebo vyhledání konkrétního místa. Zvolený filtr doplňuje tabulka 10 nejnebezpečnějších míst. Při označení místa nehody se zobrazí detail lokality, a to včetně výše škodních událostí a nejčastější příčiny nehody.

Články publikované na portále přinášejí občanům i motoristům zajímavé souhrny a informace v širším kontextu.

Whiplash syndrom - efektivní prevence vzniku, diagnostika i terapie

Realizátor:                  Platforma VIZE 0, z.ú.

Doba realizace: 2. 1. 2020 - 31. 3. 2022
Přidělené prostředky: 1 896 000 Kč
Webové stránky: https://neriskujkrk.cz/

Popis projektu:            
Projekt je zaměřen na vypracování metodiky provádění diagnostiky přítomnosti opěrkového syndromu u účastníků dopravních nehod. V rámci projektu je zakoupen jeden diagnosticko-terapeutický přístroj TETRAX, jenž může současně sloužit i pro terapii osob s pozitivním nálezem.

Hlavním záměrem projektu je včasné odhalování poškození měkkého kompartmentu oblasti krční páteře, které uniká běžným diagnostickým metodám, a zamezení vývoje pozdních a nejčastěji nevratných následků zásadně omezujících kvalitu života postižených. Projekt upozorní, že je třeba věnovat se i těm účastníkům dopravních nehod, kteří zdánlivě nemají žádné obtíže. Vytvoření metodiky pro diagnostiku a terapii pro lékaře. Informování široké veřejnosti, ale i žáků autoškol i účastníků kurzů školicích středisek pro profesionální řidiče o možné prevenci.

Rozšíření retroreflexních prvků do menších obcí

Realizátor: Sdružení místních samospráv České republiky
Doba realizace: 4. 2. 2020 - 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 9 000 000 Kč

Popis projektu:
Retroreflexní samolepící terčíky budou v rámci projektu umísťovány ve venkovních zásobnících především tedy v menších obcích, kde mnohdy již předešlá kampaň neproběhla nebo nebyla kapacita reflexních prvků dostačující pro všechny občany. Hlavní myšlenkou projektu je zajistit používání reflexních prvků v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud. To by mělo přispět ke snížení počtu usmrcených osob. Zvýšení bezpečnosti chodců je také jednou z priorit aktualizace a revize NSBSP 2017 - 2020, kde chodci patří mezi tzv. zranitelné účastníky provozu.

Projekt byl podpořen i pro rok 2021.

Ty to zvládneš - setkání s realitou

Realizátor: Asociace Záchranný kruh, z.s.          
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 17 839 216 Kč
Webové stránky: https://realita.tytozvladnes.cz/

Popis projektu:            
Projekt navazující na velmi úspěšný projekt z roku 2019 reflektující v mnoho ohledech získané poznatky. Úderná a inovativní instruktážně analytická videa vycházejících z reálných záběrů složek integrovaného záchranného systému ze skutečných zásahů. Hlavním záměrem projektu je pokračování realizace převratné osvětově výukové kampaně, respektive klipů, které vyobrazují skutečné dopravní nehody a následně díky analytické části a výpovědi záchranářů zasahujících na místě události případně účastníků seznamují diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb a tedy uvědomění si správného chování, tak aby se nehoda již neopakovala. Na projektu spolupracují složky IZS a další odborníci na bezpečnost v dopravě. Vzniklé klipy jsou publikovány na sociálních sítích, v médiích a na webu projektu. Velké užití nacházejí klipy v rámci vzdělávacího procesu na školách, autoškolách a kurzech či seminářích.

Na kole jen s přilbou

Realizátor: Bezpečně na silnicích o.p.s.
Doba realizace: 1. 2. 2020 – 31. 12. 2020
Přidělené prostředky: 999 555 Kč
Webové stránky: https://www.nakolejensprilbou.cz/

Popis projektu:            

Navazující projekt na projekt z předešlých let, jehož hlavním cílem bylo přispět ke snížení nehodovosti a zejména závažných následků dopravních nehod cyklistů v České republice zapříčiněných jejich nesprávným chováním a nepoužíváním bezpečnostních prvků při jízdě na kole se zaměřením na aktivní cykloturisty, ale i programové cílení do měst. Cyklohlídky žadatele projektu, ale i dalších partnerů využily metodiku i informační materiály a poskytovali v rámci tohoto projektu cyklistům potřebné preventivní informace, a to především formou praktických ukázek. Nově se tento projekt více zaměřil také na elektrokola a elektrokoloběžky, které se stávají častým dopravním prostředkem v provozu na silnicích i mimo ně.  V rámci projektu byla snaha působit i na řidiče motorových vozidel tak, aby byli k cyklistům více ohleduplní.

V rámci projektu bylo spolupracováno s odbornými partnery a subjekty, jako je např. Horská služba, Policie ČR, městská policie a další subjekty. Projekt byl znovu podpořen i pro rok 2021.

Kampaň Agresivita řidičů

Realizátor: Česká asociace pojišťoven
Doba realizace: 1. 2. 2020 – 31. 3. 2021
Přidělené prostředky: 40 000 000 Kč
Webové stránky: https://agresivitazabiji.cz/

Popis projektu:            
Cílem projektu je prostřednictvím veřejné debaty změnit postoj řidičů k agresivnímu chování v silničním provozu, a to eliminací rizikového chování a změnou postoje řidičů. Agresivní chování řidičů lze eliminovat represivními opatřeními, ale i prevencí, na níž je zaměřen tento projekt, a to prostřednictvím infomační kampaně. Cílem kampaně je otevřít debatu o závažnosti problematiky agresivního chování na silnicích, poukázat na její závažnost a změnit mentalitu řidičů a snížit tak výskyt agresivity za volantem. Nosnou částí kampaně tvoří komunikace v TV, pomocí které je budován hlavní zásah a snaha se doručit sdělení mezi cílové skupiny. Byly zpracovány 3 spoty (začátečnice, matka, kamion), a jejich následné vysílání v médiích. Kampaň je podpořena i v online prostředí speciálně vytvořenými formáty včetně komunikace v rádiu a podporou PR, tiskem atd. První vlna kampaně byla spuštěna v září 2020 a druhá vlna pokračuje od ledna do současnosti.

Vzhledem k velkému zásahu byl podpořen tento projekt k pokračování i v roce 2021.

Bezpečný senior v dopravě 2. PROGRAM 1 - celostátní a místní kampaně, projekty, přednášky zaměřené na seniory

Realizátor: ECHOpix s.r.o.          
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 14 870 772 Kč
Webové stránky: https://seniorbeznehod.cz/

Popis projektu:            
Projekt je vysoce inovativní a cílí nejen na seniory, ale i na jejich blízké sociální okolí a celou společnost. Zaměřuje se jak na vzdělávání seniorních řidičů i neřidičů, ale také na sankčně motivační systém, infrastrukturu a podporu používání vozidel vybavených moderními asistenčními systémy. Unikátní soubor vzájemně navazujících opatření, jehož ústředním bodem se stala ojedinělá forma cyklu divadelních přednášek Senior bez nehod. Pojetí přednášek v podobě hraného divadelního představení je naprosto unikátní nejen v prostředí České republiky, ale i v evropském prostoru. Pozornost je zaměřena na divadelní představení, které je lépe propracováno tak, aby zážitky a vědomosti, které si senioři odnesou, byl co největší. Zároveň je připravena nová sada reklamních spotů, kde je vsazeno na jednoduchost a snadné pochopení důležitého sdělení.

Řidič profesionál nebourá, aneb začínáme u sebe. Program 1

Realizátor: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
Doba realizace: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022
Přidělené prostředky: 4 312 160 Kč

Popis projektu:            
Projekt je zaměřen na opatření směřující k odstranění příčin nehod zaviněných řidiči profesionály. Realizuje informační a neformálně edukační aktivity s cílem upozornit profesionální řidiče nákladních vozidel všech kategorií, na jejich rizikové chování včetně nevěnování se silničním provozu a přispět tak k jeho zmírnění či eliminaci.

Hlavním cílem je přispět k tomu, aby si profesionální řidiči prostřednictvím vhodně podaných cílených informací o negativních jevech souvisejících s jejich chováním za volantem dokázali uvědomit možná rizika a pokusili se je vlastním přičiněním snížit nebo přímo eliminovat. Cestou k naplnění tohoto cíle je realizace informační kampaně doprovázená neformálními edukačními aktivitami nad rámec povinných školení. Kampaň bude vedena několika kanály, které byly vyhodnoceny jako nejvhodnější pro zasažení cílové skupiny profesionálních řidičů nákladních vozidel

MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice

Realizátor: Nadace pojišťovny Kooperativa
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 7. 2021
Přidělené prostředky: 1 828 933 Kč
Webové stránky: https://www.mojevizenula.cz/

Popis projektu:            
Edukační projekt navazuje na první ročník a zaměřuje se na mladé řidiče a účastníky silničního provozu, nově ve věku 15-30 let, konkrétně studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Ti formou vlastních projektů zpracovávají témata z oblasti prevence dopravních nehod a dopravní bezpečnosti v rámci studovaných oborů. Cílem projektu je motivovat mladé a mladistvé tak, aby aktivně přispěli k tématům dopravní bezpečnosti. Projekt je rozšířen o vyhlášenou soutěž těchto prací. Inovací projektu je kromě rozšíření zaměření na studenty středních škol i následný odborný mentoring vybraného projektu. V roce 2020 bylo odevzdáno celkem 127 projektů.

Ve finálovém kole, které probíhalo na podzim roku 2020, vyhrál studentský projekt „Začni u sebe a pomáhej tvořit ohleduplnější prostředí na českých silnicích“ zabývající se problémem agresivity na silnicích a toho, jak může ovlivnit další účastníky provozu. Snahou bylo navrhnout způsob, jak tomuto stavu za volantem předejít a co pro to jednotlivec může sám za sebe udělat.

Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému České republiky 2020

Realizátor: Ministerstvo vnitra ČR
Doba realizace: 2. 3. 2020 –  31. 12. 2021
Přidělené prostředky: 8 500 000 Kč

Popis projektu:            
Úspěšně navazující projekt se zaobírá školením příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.  Projekt je realizován jednotlivými základními a zdokonalovacími kurzy bezpečné jízdy, které nastavují systém periodického, profesionálního a zdokonalovacího výcviku pro řidiče vozidel složek integrovaného záchranného systému České republiky skládajícího se z řidičů PČR a HZS ČR v České republice. Výcvik řidičů probíhá na specializovaných Centrech bezpečné jízdy. Principem kurzů v rámci projektu profesionalizace řidičů IZS je odborný výcvik v řízení a bezpečném ovládání vozidel, především s právem přednosti v jízdě.

Učme se přežít

 

Realizátor: Autoklub České republiky
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Přidělené prostředky: 4 466 171 Kč
Webové stránky: https://www.ucmeseprezit.cz/

Popis projektu:            
Hlavním záměrem druhého ročníku projektu bylo snížení nehod motocyklistů s důsledkem vážného či smrtelného zranění v návaznosti na NSBSP. Za dobu řešení tak byly postupně realizovány činnosti spojené přípravou a realizací kurzů, zpracováním věcné náplně vzdělávacích materiálů, mediální propagací a vyhodnocením. Probíhala také spolupráce se subjekty z oblasti autoškolství a zástupci krajské samosprávy, ev. dodavateli služeb. Projekt celkově zahrnoval realizaci 19-ti kurzů pro motocyklisty na vybraných polygonech napříč ČR a jednoho pro instruktory, tvorbu 10-ti výukových videí a on-line metodiky pro nástavbové vzdělávání. Celkem bylo proškoleno 954 osob. V průběhu roku 2020 byla ve spolupráci s řadou odborníků připravena metodika pro realizaci nadstavbových kurzů s cílem růstu dalších výukových projektů. Na přípravě metodiky se podílela také řada renomovaných motoškol v ČR. Metodika je umístěna na portále.

Nenech se ovlivnit (řízení bez drog a alkoholu)

Realizátor: Ministerstvo dopravy - Samostatné oddělení BESIP
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 5. 2021
Přidělené prostředky: 7 500 000 Kč
Webové stránky: https://www.ibesip.cz/

Popis projektu:           
Preventivně osvětový projekt zaměřený na nejméně zkušenou skupinu účastníků silničního provozu, tj. začínající účastníky bez zkušeností s řízením motorového vozidla a s vysokou mírou sebevědomý bez pokory a předvídavosti ve věku 15 - 25 let v souvislosti s problematikou požití alkoholu a užití drog před jízdou.
Hlavním cílem projektu je motivovat mladé lidi, kteří se účastní akcí s frekventovanou konzumací alkoholu a návykových látek, aby si uvědomili problém a důsledky řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu či drog, a to jak ze strany těch co řídí, tak i spolujezdců, kteří sednou do vozidla s řidičem pod vlivem návykových látek. Podpořit mladé řidiče, aby se před akcí domluvili předem na tom, kdo zajistí ostatním odvoz a nebude pod vlivem, případně aby naplánovali jiný bezpečný způsob dopravy a neřídili pod vlivem. Motivovat mladé řidiče k tomu, aby svého kamaráda/kamarádku nikdy nenechali řídit pod vlivem alkoholu či návykových látek. Budovat u mladých lidí společenskou normu, podle níž není přijatelné sednout za volant s alkoholem či návykovou látkou.

"Dětská dopravní policie II" - Programy komise Fondu zábrany škod na rok 2020, prioritní téma číslo 2

Realizátor: Mgr. Jiří Benátčan
Doba realizace: 4. 2. 2020 - 31. 5. 2021
Přidělené prostředky: 5 971 500 Kč
Webové stránky: https://decko.ceskatelevize.cz/

Popis projektu:            
Druhá řada projektu s 13-ti díly navazuje přímo na projekt "Dětská dopravní policii" a to jak formou a obsazením realizačního a expertního týmu, tak obsahem, který tentokrát v souladu s prioritním tématem programů Komise pro rok 2020 i v souladu s Akčním programem NSBSP 2011 - 2020 je zaměřen na nevěnování se okolí při chůzi po komunikacích a na železničních přejezdech.

Hlavním cílem projektu je preventivní působení na děti ve věku 5 až 12 let tak, aby v krátké době došlo ke snížení počtu dětí, které byly usmrceny nebo zraněny v souvislosti s nevěnováním se silničnímu provozu, a přispět tak k naplnění cílů NSBSP 2011 – 2020. Děti jsou upozorňovány zábavnou na nebezpečí a současně je jim ukázán způsob, jak tato rizika minimalizovat, nebo se jim zcela vyhnout.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout