Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Přidělené prostředky: 464 467 800 Kč,

 • Z toho 352 067 800 Kč pro organizační složky Hasičského záchranného sboru ČR
 • a 112 400 000 Kč pro vybrané obce.

Pořízená technika:

 • cisternové automobilové stříkačky,
 • sady hydraulického nářadí k vyprošťování,
 • sady vysokotlakých vaků,
 • pneumatická vyprošťovací a stabilizační sada,
 • přívěs pro přepravu vyprošťovací a stabilizační sady,
 • vyprošťovací automobily,
 • automobilový jeřáb,
 • dálkově ovládané mobilní hasicí zařízení s ventilátorem,
 • protiplynový automobil,
 • dopravní automobil,
 • technické automobily,
 • rychlé zásahové automobily,
 • sada dvojvaků,
 • kontejner hasicí kombinovaný,
 • kontejner chemický,
 • kontejnerové nosiče,
 • dekontaminační sprcha,
 • obměna podvozku vyprošťovacího automobilu.