Aktuality:

V současnosti lze již podávat žádosti o podporu projektů na rok 2022 do 15. září 2021 prostřednictvím aplikace FZŠ Office.
Upozorňujeme na soulad podaných žádostí s Programovými prioritami schválených vládou a Programem Komise FZŠ pro rok 2O22.
Spolu s žádostí je potřeba doložit potřebné dokumenty jako jsou např. kopie platných stanov, zakládací listiny, výroční zprávy, písemné prohlášení příslušných správců daní a sociálního zabezpečení, čestná prohlášení apod. – viz čl. 2 odst. 5 Zásad.

Dne 12. 5. 2021 byly schváleny Programy Komise fondu zábrany škod na rok 2022. K dispozici ZDE.
 

Co je fond zábrany škod?

Fond zábrany škod je soubor finančních prostředků získávaných od členských pojišťoven České kanceláře pojistitelů, které jsou určeny k úhradě činností pomáhajícím motoristům a vedoucím k zábraně možných škod. Každá členská pojišťovna přispívá nejméně 3 % z ročního přijatého pojištění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za každý kalendářní rok. Mezi příjemce těchto finančních příspěvků patří hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, ostatní složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR a zdravotnické záchranné služby) a další subjekty zajišťující dopravně bezpečností preventivní projekty.

Projekty

Podpořené projekty z fondu zábrany škod. 

Více informací

Legislativa

Právní rámec fondu zábrany škod.

Více informací

Kritéria

Kritéria a postup hodnocení žádostí o finanční prostředky FZŠ ČKP. 

Více informací

Main Point Pankrác

Milevská 2095/5,140 00 Praha 4

Napište nám