Web fondu zábrany škod v novém

Pro fond zábrany škod, který spravuje Česká kancelář pojistitelů, jsme připravili nové webové stránky pro přehlednější a snadnější přístup k informacím a žádosti o poskytnutí příspěvku.

Pokud chcete zažádat o poskytnutí příspěvku z fondu zábrany škod ČKP pro rok 2019, můžete tak učinit v termínu od 1. do 15. září 2019.

Formulář žádosti má v letošním roce novou, jednodušší podobu a jeho obsah je k nahlédnutí ZDE. Pro podání žádosti prosím vyčkejte na dobu spuštění interaktivní podoby formuláře v aplikaci „FZŠ Office“. Formuláře i celá nová aplikace budou k dispozici od 1. září 2019.

Věříme, že pro Vás budou nové webové stránky přehlednější a zároveň přinesou
jednodušší zpracování informací pro vyhodnocení Vaší žádosti.

 

Responsive Design

Co je fond zábrany škod?

Fond zábrany škod je soubor finančních prostředků získávaných od členských pojišťoven České kanceláře pojistitelů, které jsou určeny k úhradě činností pomáhajícím motoristům a vedoucím k zábraně možných škod. Každá členská pojišťovna přispívá nejméně 3 % z ročního přijatého pojištění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za každý kalendářní rok. Mezi příjemce těchto finančních příspěvků patří hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, ostatní složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR a zdravotnické záchranné služby) a další subjekty zajišťující dopravně bezpečností preventivní projekty.

Projekty

Podpořené projekty z fondu zábrany škod. 

Více informací

Legislativa

Právní rámec fondu zábrany škod.

Více informací

Kritéria

Kritéria a postup hodnocení žádostí o finanční prostředky FZŠ ČKP. 

Více informací

Main Point Pankrác

Milevská 2095/5,140 00 Praha 4

Napište nám