Aktualizace:

Schválené Programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel pro rok 2021 jsou k dispozici ZDE.

Komise fondu zábrany škod rozdělila finanční prostředky na rok 2020. Přehled poskytnutých prostředků na rok 2020 najdete ZDE.

Nové žádosti o příspěvek z fondu zábrany škod na rok 2021 je možné podávat přes aplikaci FZŠ Office od 20. 7. 2020.
Žádosti je nutné zaslat nejpozději do 15. 9. 2020.

Co je fond zábrany škod?

Fond zábrany škod je soubor finančních prostředků získávaných od členských pojišťoven České kanceláře pojistitelů, které jsou určeny k úhradě činností pomáhajícím motoristům a vedoucím k zábraně možných škod. Každá členská pojišťovna přispívá nejméně 3 % z ročního přijatého pojištění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za každý kalendářní rok. Mezi příjemce těchto finančních příspěvků patří hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, ostatní složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR a zdravotnické záchranné služby) a další subjekty zajišťující dopravně bezpečností preventivní projekty.

Projekty

Podpořené projekty z fondu zábrany škod. 

Více informací

Legislativa

Právní rámec fondu zábrany škod.

Více informací

Kritéria

Kritéria a postup hodnocení žádostí o finanční prostředky FZŠ ČKP. 

Více informací

Main Point Pankrác

Milevská 2095/5,140 00 Praha 4

Napište nám