Fond zábrany škod
Vítejte na oficiálních stránkách Fondu zábrany škod.

 

Výroční zpráva fondu zábrany škod 2018  [ 4,37 MB]

 

Přehled přidělených prostředků z FZŠ na rok 2019  [ 458,82 KB]

Kritéria a postup hodnocení žádostí o finanční prostředky  [ 525,83 KB]

 

Žádosti v roce 2019 se podávají od 1. 9.  do 15. 9. 2019. Viz další informace.

Průběžné zprávy k běžícím projektům se podávají také v on-line podobě – do 31. 7. 2019

 

Fond zábrany škod (FZŠ)

Co je Fond zábrany škod?

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. v pozdějším znění, zákonem č. 160/2013 Sb. (výňatek ze zákona č. 160/2013 Sb.) - více viz legislativa.

Kdo spravuje Fond zábrany škod

Česká kancelář pojistitelů, která je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou oprávněni na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Od 1. 1. 2014 spravuje Fond zábrany škod.

Kde vznikají zdroje Fondu zábrany škod?

Pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, odvádí 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do Fondu zábrany škod. Takto získané prostředky spravuje ČKP. Jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Použití prostředků fondu

Finanční prostředky Fondu zábrany škod se použijí pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel a to pouze na úhradu nákladů spojených s

  • pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek IZS poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,
  • úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům,
  • realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou, nebo
  • realizací programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel, které navrhla Komise pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu.

Důležité pojmy

  • FZŠ – Fond zábrany škod
  • Projekty hrazené z FZŠ – projekty podané v souladu s § 23a zákona č. 168/1999 Sb. v pozdějším znění zákona č. 160/2013 Sb.
  • Termín podání projektů – doba, kdy se projekt musí nejpozději odeslat v souladu se zadávací dokumentací.
Copyright © 2019 Česká kancelář pojistitelů
Úvod  |   Programy  |   Žádosti  |   Legislativa  |   Komise  |   Dokumenty  |   Kontakt
frantisek.vomacka@cdv.cz