Porozumíš, neohrozíš

Porozumíš, neohrozíš

Realizátor: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.

Doba realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024

Přidělené prostředky: 4 945 970 Kč

Popis projektu:

Projekt chce přispět ke snížení nehodovosti v důsledku kolizí velkých motorových vozidel a nejzranitelnějších účastníků silničního provozu preventivním, včasným informováním a edukací obou skupin, o vlastnostech a ovládání jednotlivých dopravních prostředků, o nových předpisech a značení. Zároveň se snaží zvýšit i povědomí o nebezpečí plynoucím z nedostatečného věnování pozornosti provozu, které skupinu zranitelných účastníků ohrožuje nejvíce. Prostředkem k oslovení obou zmiňovaných skupin jsou informační a edukační kampaně realizované pomocí on-line kanálů i přímým kontaktem v reálném prostředí.

Datum

8. srpen 2022

Tagy

Vzdělávání