Dopravní konference

Dopravní konference

Realizátor: RSE Project s.r.o.

Doba realizace: 3. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Přidělené prostředky: 2 469 000 Kč

 

Popis projektu:

Projekt navazuje na dlouhodobý projekt, který má jako primární cíl eliminaci nehodových lokalit v ČR. Nadále bude využívána unikátní databáze již s cca 300 sledovanými lokalitami, na kterých již byly provedeny  ilustrační návrhy řešení ve spolupráci s externími odborníky na rozbor dopravních nehod a na psychologii řidiče. Průběh prací na rizikových místech bude nadále v terénu monitorován a správci i odborníci budou s výsledky konfrontováni. Správcům bude následně také poskytnuta součinnost při řešení. Souhrn stavu a návrhy opatření v daném kraji je představován na 14 krajských konferencích spolu s edukační částí.

Datum

8. srpen 2022

Tagy

Vzdělávání