Výcvik taktického a násilného zastavení vozidel 2022

Výcvik taktického a násilného zastavení vozidel 2022

Realizátor: Ministerstvo vnitra České republiky

Doba realizace: 1. 2. 2022 - 29. 12. 2022

Přidělené prostředky: 4 980 000 Kč

 

Popis projektu:

Projekt výcviku taktického a násilného zastavování vozidel se týká řidičů z řad Policie. Projekt je realizován jednotlivými kurzy, které nastavují systém periodického, profesionálního a zdokonalovacího výcviku pro příslušníky Policie ČR. Výcvik probíhá na cvičných plochách, které jsou technicky, systémově a metodicky uzpůsobeny pro výcvik řidičů k taktickému i násilnému zastavení vozidla za použití technických prostředků. Realizace výcviku je metodicky zajištěna proškolenými lektory z řad Policie ČR. Principem kurzů v rámci projektu je odborný výcvik v zvládání postupu používání prostředků k taktickému a násilnému zastavování vozidel v silničním provozu. Výcvik je zaměřen na taktiku a techniku standardního způsobu zastavování vozidel v silničním provozu a dále na násilné zastavení vozidel za použití zastavovacího pásu a služebního vozidla opatřeného ochranným rámem.

Datum

8. srpen 2022

Tagy

IZS, Vzdělávání