START DRIVING 2022

START DRIVING 2022

Realizátor: ASOCIACE AUTOŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Doba realizace: 3. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Přidělené prostředky: 14 555 400 Kč

 

Popis projektu: 

Projekt START DRIVING 2022 navazuje na předchozí dva ročníky úspěšného stejnojmenného projektu a je opět zaměřen na zdokonalující výcvik začínajících řidičů skupiny B po vzoru rakouského vícefázového systému vzdělávání řidičů. Jedná se o prohlubování a doplňování řidičských zkušeností formou teoretických přednášek a workshopů Dopravních psychologů a Dopravní policie. Zpětnou individuální vazbu na ovládání vozidla a dodržování dopr. předpisů dostanou účastníci z praktických evaluačních jízd v reálném siln. provozu pod dohledem zkušených učitelů autoškol ve výcvikových vozidlech. V centrech bezp. jízdy jsou navyšovány individuální dovednosti jednotlivých účastníků v modelových rizikových situacích akcentující různé klimatické podmínky. Samotná organizace všech 66 plánovaných kurzů realizovaných průřezem v celé ČR umožňuje participaci na kurzu jak mladým začínajícím řidičům, tak jejich zodpovědným zástupcům (nejčastěji rodičům). V roce 2022 se projekt ještě více zaměřuje na vzdělávání učitelů autoškol a zkušebních komisařů u kterých se následně projevuje multiplikační edukační efekt, protože každý z nich připraví ročně 80-100 mladých začínajících řidičů (celkem je plánováno 12 kurzů SD INSTRUCTORS pro až 432 učitelů autoškol a zkušebních komisařů).

Datum

5. srpen 2022

Tagy

Začátečníci