Fond zábrany škod
Vítejte na oficiálních stránkách Fondu zábrany škod.

 

Výroční zpráva fondu zábrany škod 2018  [ 4,37 MB]

 

Přehled přidělených prostředků z FZŠ na rok 2019  [ 458,82 KB]

Kritéria a postup hodnocení žádostí o finanční prostředky  [ 525,83 KB]

 

Žádosti v roce 2019 se podávají od 1. 9.  do 15. 9. 2019. Viz další informace.

Průběžné zprávy k běžícím projektům se podávají také v on-line podobě – do 31. 7. 2019

 

Programy

Schválené programy Komise fondu zábrany škod na rok 2019

Programy komise FZŠ na rok 2019  [ 343,54 KB]

Schválené programy Komise fondu zábrany škod na rok 2018

Programy komise FZŠ na rok 2018  [ 343,61 KB]

Schválené programy Komise fondu zábrany škod na roky 2016 a 2017

Programy Komise fondu zábrany škod na roky 2016 a 2017  [ 219,42 KB]

Schválené programy Komise fondu zábrany škod na rok 2015

Schválené programy Komise fondu zábrany škod na rok 2015  [ 218,02 KB]

Schválené programy Komise fondu zábrany škod na rok 2014

Zábrana škod vznikajících provozem vozidel

Finanční prostředky se použijí pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel a to pouze na úhradu nákladů spojených

  1. s pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek IZS poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,
  2. úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ PROSTŘEDNICTVÍM GŘ HZS.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ PROSTŘEDNICTVÍM KRAJŮ.

Copyright © 2019 Česká kancelář pojistitelů
Úvod  |   Programy  |   Žádosti  |   Legislativa  |   Komise  |   Dokumenty  |   Kontakt
frantisek.vomacka@cdv.cz