Fond zábrany škod
Vítejte na oficiálních stránkách Fondu zábrany škod.

 

Výroční zpráva fondu zábrany škod 2018  [ 4,37 MB]

 

Přehled přidělených prostředků z FZŠ na rok 2019  [ 458,82 KB]

Kritéria a postup hodnocení žádostí o finanční prostředky  [ 525,83 KB]

 

Žádosti v roce 2019 se podávají od 1. 9.  do 15. 9. 2019. Viz další informace.

Průběžné zprávy k běžícím projektům se podávají také v on-line podobě – do 31. 7. 2019

 

Komise

Komise je orgánem Kanceláře pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu zábrany škod.

Členové komise

  • 2 zástupci HZS — genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc;
  • 1 zástupce Policie ČR — plk. Ing. Tomáš Lerch;
  • 1 zástupce Ministerstva vnitra ČR — Mgr. Jiří Zmatlík;
  • 1 zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR — MUDr. Martina Novotná;
  • 1 zástupce Ministerstva dopravy ČR — Mgr. Tomáš Neřold M.A.;
  • a 3 zástupci České kanceláře pojistitelů — RNDr. Jakub Strnad, Ph.D., Ing. Martin Diviš, MBA, Ing. Martin Žáček, CSc.
Copyright © 2019 Česká kancelář pojistitelů
Úvod  |   Programy  |   Žádosti  |   Legislativa  |   Komise  |   Dokumenty  |   Kontakt
frantisek.vomacka@cdv.cz