Fond zábrany škod
Vítejte na oficiálních stránkách Fondu zábrany škod.

 

Výroční zpráva fondu zábrany škod za rok 2017  [ 995,90 KB]

 

Přehled přidělených prostředků z FZŠ na rok 2019  [ 458,82 KB]

Kritéria hodnocení žádostí, platná od 10. 10. 2017  [ 351,21 KB]

 

Žádosti se podávají v on-line podobě.

Žádosti v roce 2018 se podávají do 15. 9. 2018

Průběžné zprávy k běžícím projektům se podávají také v on-line podobě – do 28. 2. 2019

 

Komise

Komise je orgánem Kanceláře pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu zábrany škod.

Členové komise

  • 2 zástupci HZS — genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc;
  • 1 zástupce Policie ČR — plk. Ing. Tomáš Lerch;
  • 1 zástupce Ministerstva vnitra ČR — Mgr. Jiří Zmatlík;
  • 1 zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR — MUDr. Martina Novotná;
  • 1 zástupce Ministerstva dopravy ČR — Mgr. Tomáš Neřold M.A.;
  • a 3 zástupci České kanceláře pojistitelů — RNDr. Jakub Strnad, Ph.D., Ing. Martin Diviš, MBA, Ing. Martin Žáček, CSc.
Copyright © 2019 Česká kancelář pojistitelů
Úvod  |   Programy  |   Žádosti  |   Legislativa  |   Komise  |   Dokumenty  |   Kontakt
frantisek.vomacka@cdv.cz